ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ1

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ.1 Ι.Κ.Ε. ( Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και έχει σκοπό την κατάρτιση ανέργων Στην έδρα της, Ι. Κωλέττη 24 λειτουργούν γραφεία και αίθουσες διδασκαλίαςΕνημέρωση επιχειρήσεων

Voucher ΟΑΕΔ

koinofelous ergasias

logistics b kyklos